Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!

  Ms. Yen

   yenhn.ans@ansvietnam.com

  Hotline: 0915 160 092

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 9
   • Khách Khách 9
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0171300

  Stock

  LMGZ200 / LMGZ201 / LMGZ203 / LMGZ205 FMS-ANS VIETNAM 

  Đăng bởiAdmin

  FMS_ANS VIETNAM

  1. Tension Control
  1. Force Sensors
  1.  LMGZ Force measurement Bearing

  LMGZ200 / LMGZ201 / LMGZ203 / LMGZ205 FMS-ANS VIETNAM

  LMGZ307 / LMGZ310 / LMGZ313 FMS-ANS VIETNAM

  1. A203 series force measurement sensor

  A 203.50.17 / A 203.125.17 FMS-ANS VIETNAM

  A 203.250.17 / A 203.500.17 FMS-ANS VIETNAM

  A 203.1000.17 FMS-ANS VIETNAM

  1. C203 Force Measurement sensor

  C 203.50.17 / C 203.125.17 FMS-ANS VIETNAM

  C 203.250.17 / C 203.500.17 FMS-ANS VIETNAM

  C 203.1000.17 FMS-ANS VIETNAM

  1. CA203 Force measurement sensor

  CA 203.50 / CA 203.125 FMS-ANS VIETNAM

  CA 203.250 / CA 203.500 FMS-ANS VIETNAM

  CA 203.1000 / CA 203.1500 FMS-ANS VIETNAM

  CA 203.DI 100 / CA 203.DI 125 FMS-ANS VIETNAM

  CA 203.DI 150 / CA 203.DM 25 FMS-ANS VIETNAM

  CA 203.DM 30 FMS-ANS VIETNAM

  1. F202 Force Measuring Sensor

  F 202.50 / F 202.125 FMS-ANS VIETNAM

  F 202.250 / F 202.500 FMS-ANS VIETNAM

  1. FA202 Force measurement sensor with Dead Shaft Adapter

  FA 202.50 / FA 202.125 FMS-ANS VIETNAM

  FA 202.250 / FA 202.500 FMS-ANS VIETNAM

  FA 202.DI.075 / FA 202.DI.100 FMS-ANS VIETNAM

  FA 202.DM.20 / FA 202.DM.25 FMS-ANS VIETNAM

  50001930 / 50000558 FMS-ANS VIETNAM

  1. LMGZ.D Double Range Force Measuring Bearing

  LMGZ202.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM

  LMGZ305.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM

  LMGZ317.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM

  • Support

  GMGZ205 FMS-ANS VIETNAM

  GMGZ205-15GRAD-12 xM6 1) FMS-ANS VIETNAM

  GMGZ307 FMS-ANS VIETNAM

  GMGZ307-15GRAD- 12 xM8 1) FMS-ANS VIETNAM

  GMGZ310 FMS-ANS VIETNAM

  GMGZ310-15GRAD-12 xM10 1) FMS-ANS VIETNAM

  1. CZ205 Force Measuring Journal

  CZ 205.50 / CZ 205.125 FMS-ANS VIETNAM

  CZ 205.250 / CZ 205.500 FMS-ANS VIETNAM

  CZ 205.1000 / CZ 205.1500 FMS-ANS VIETNAM

  1. UMGZ Force Measuring Bearing Block

  UMGZ 060 / UMGZ 080 FMS-ANS VIETNAM

  UMGZ100 / UMGZ200 FMS-ANS VIETNAM

  UMGZ300 / UMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM

  UMGZ400.390 / UMGZ500 FMS-ANS VIETNAM

  1. UMGZ.P Force Measuring Block

  UMGZ.P 200.1 k / UMGZ.P 200.2 k FMS-ANS VIETNAM

  UMGZ.P 200.5 k / UMGZ.P 200.10 k FMS-ANS VIETNAM

  1. SMGZ Force Measuring Bearing Block

  SMGZ100 / SMGZ200 FMS-ANS VIETNAM

  SMGZ300 / SMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM

  SMGZ400.390 /SMGZ500 FMS-ANS VIETNAM

  1. PMGZ Force Measuring Bearing Block

  PMGZ100 / PMGZ200 FMS-ANS VIETNAM

  PMGZ300 / PMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM

  PMGZ400.390 / PMGZ500 FMS-ANS VIETNAM

  1. IMGZ Series Force Measuring Roller

  IMGZ035 FMS-ANS VIETNAM

  1. RMGZ900 Force Measuring Roller

  RMGZ900 series FMS-ANS VIETNAM

  1. RMGZ900mini Force Measuring Roller

  RMGZ900mini series FMS-ANS VIETNAM

  1. RMGZ100 Force Measuring Roller

  RMGZ100 series FMS-ANS VIETNAM

  1. RMGZ300 Force Measuring Roller

  RMGZ300 series FMS-ANS VIETNAM

  1. RMGZ800 Force Measuring Roller

  RMGZ800 series FMS-ANS VIETNAM

  1. RMGZ400 / 600 Force Measuring Roller

  RMGZ400 / 600 series FMS-ANS VIETNAM

  1. CR Force Measuring Roller

  CR 208.50 / CR 208.125 FMS-ANS VIETNAM

  CR 208.250 / CR 208.500 FMS-ANS VIETNAM

  CR 208.1000 / CR 208.1500 FMS-ANS VIETNAM

  CR 210.50 / CR 210.125 FMS-ANS VIETNAM

  CR 210.250 / CR 210.500 FMS-ANS VIETNAM

  CR 210.1000 / CR 210.1500 FMS-ANS VIETNAM

  CR 212.50 / CR 212.125 FMS-ANS VIETNAM

  CR 212.250 / CR 212.500 FMS-ANS VIETNAM

  CR 212.1000 / CR 212.1500 FMS-ANS VIETNAM

  1. DMGZ Load Cell

  DMGZ323A.RF / DMGZ325A.RF FMS-ANS VIETNAM

  DMGZ331A.RF / DMGZ3325A.RF FMS-ANS VIETNAM

  DMGZ335A.RF / DMGZ341A.RF FMS-ANS VIETNAM

  DMGZ342A.RF / DMGZ345A.RF FMS-ANS VIETNAM

  1. AMGZ Series Force Measuring Journal

  AMGZ205.100 / AMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM

  AMGZ205.375 / AMGZ205.500 FMS-ANS VIETNAM

  AMGZ205.750 / AMGZ205.1500 FMS-ANS VIETNAM

   

  AMGZ205.2250 / AMGZ205.DM25 FMS-ANS VIETNAM

  AMGZ205.DI125 / AMGZ205.DI150 FMS-ANS VIETNAM

  1. ZMGZ Force Measuring Journal

  ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ207.3000 FMS-ANS VIETNAM

  1. Amplifiers
  1. EMGZ306A Compact Tension Measurement

  EMGZ306A.CAL FMS-ANS VIETNAM

  EMGZ306 A /10V FMS-ANS VIETNAM

  EMGZ306A.581820 FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ307 Extra Robust Tension Measuring Amplifier

  EMGZ307 Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ309 Digital Tension Measuring Amplifier

  EMGZ309 Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ309-EIP Measuring Amplifier with EtherNet/IP Bus

  EMGZ309-EIP Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ310 Digital Tension Measuring Amplifier

  EMGZ310 Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ321 Left/right Tension Measuring Amplifier

  EMGZ321 Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ321.EIP Left/Right Tension Measuring Amplifier with EtherNet/IP-Bus

  EMGZ321.EIP Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ470.D/472.D PROFIBUS® Tension Measuring Amplifier

  EMGZ470.D/472.D Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ470/472A.W PROFIBUS® Tension Measuring Amplifier

  EMGZ470/472A.W Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ473.W Tension Measuring Amplifiers

  EMGZ473.W Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ474 PROFIBUS® Tension Measuring Amplifiers

  EMGZ474 Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ480 Force Measuring Amplifier with CAN-BUS® Interface

  EMGZ480 Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ490 Tension Measuring Amplifier with PROFINET Interface

  EMGZ490 Series FMS-ANS VIETNAM

  1. EMGZ600 Series Digital Tension Measuring Amplifier

  EMGZ611 / EMGZ612 FMS-ANS VIETNAM

  EMGZ613 / EMGZ614 FMS-ANS VIETNAM

  EMGZ621 / EMGZ622 / EMGZ642 FMS-ANS VIETNAM

  1. Controllers
  1. CMGZ309 Digital Tension Controller

  CMGZ 309.R / CMGZ 309.S FMS-ANS VIETNAM

  CMGZ 309.W / CMGZ 309.W.ACV FMS-ANS VIETNAM

  CMGZ 309.W.B.ACV FMS-ANS VIETNAM

  1. CMGZ480 Controller with CAN-BUS©

  CMGZ 480 series FMS-ANS VIETNAM

  1. Ex-proof

  ExMGZ100/200.ATEX Intrinsically Safe Barrier for Zone 1

  1. Web Guiding
  1. Webmaster

  BKS 015.100.155.50.D FMS-ANS VIETNAM

  BKS 015.200.155.50.D FMS-ANS VIETNAM

  BKS 015.250.180.50.D FMS-ANS VIETNAM

  BKS 015.350.250.75.D FMS-ANS VIETNAM

  BKS 020.3.0250.0280.050 FMS-ANS VIETNAM

  BKS 020.3.0300.0290.050 FMS-ANS VIETNAM

  BKS 020.3.0400.0320.075 FMS-ANS VIETNAM

  BKS 020.3.0500.0405.075 FMS-ANS VIETNAM

  BKS 020.3.0600.0455.075 FMS-ANS VIETNAM

  BKS040 series FMS-ANS VIETNAM

  1. webDIRECTOR

  FMS-webDIRECTOR 041/042 FMS-ANS VIETNAM

  1. winderGLIDE

  FMS-winderGLIDE Type D.3 Actuator FMS-ANS VIETNAM

  FMS-winderGLIDE Type D.6 Actuator FMS-ANS VIETNAM

  1. Sensor

  AZS 01B / AZS 04B FMS-ANS VIETNAM

  US 01B / US 04B FMS-ANS VIETNAM

  DLS 2 FMS-ANS VIETNAM

  1. Web Guide Controller

  BKS309 Series FMS-ANS VIETNAM

  1. Equipment

  BKS.V.A FMS-ANS VIETNAM

  BKS.V FMS-ANS VIETNAM

  BKS.T FMS-ANS VIETNAM

  1. Belt Scales
  1. Equipment

  ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500 FMS-ANS VIETNAM

  ZMGZ207.3000 FMS-ANS VIETNAM

   

   

   

   

  KEYWORD

  FMS_ANS VIETNAM, Tension Control, Force Sensors, LMGZ Force measurement Bearing, LMGZ200 / LMGZ201 / LMGZ203 / LMGZ205 FMS-ANS VIETNAM, LMGZ307 / LMGZ310 / LMGZ313 FMS-ANS VIETNAM, A203 series force measurement sensor, A 203.50.17 / A 203.125.17 FMS-ANS VIETNAM, A 203.250.17 / A 203.500.17 FMS-ANS VIETNAM, A 203.1000.17 FMS-ANS VIETNAM, C203 Force Measurement sensor, C 203.50.17 / C 203.125.17 FMS-ANS VIETNAM, C 203.250.17 / C 203.500.17 FMS-ANS VIETNAM, C 203.1000.17 FMS-ANS VIETNAM, CA203 Force measurement sensor, CA 203.50 / CA 203.125 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.250 / CA 203.500 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.1000 / CA 203.1500 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.DI 100 / CA 203.DI 125 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.DI 150 / CA 203.DM 25 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.DM 30 FMS-ANS VIETNAM, F202 Force Measuring Sensor, F 202.50 / F 202.125 FMS-ANS VIETNAM, F 202.250 / F 202.500 FMS-ANS VIETNAM, FA202 Force measurement sensor with Dead Shaft Adapter, FA 202.50 / FA 202.125 FMS-ANS VIETNAM, FA 202.250 / FA 202.500 FMS-ANS VIETNAM, FA 202.DI.075 / FA 202.DI.100 FMS-ANS VIETNAM, FA 202.DM.20 / FA 202.DM.25 FMS-ANS VIETNAM, 50001930 / 50000558 FMS-ANS VIETNAM, LMGZ.D Double Range Force Measuring Bearing, LMGZ202.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM, LMGZ305.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM, LMGZ317.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM, Support

  GMGZ205 FMS-ANS VIETNAM, GMGZ205-15GRAD-12 xM6 1) FMS-ANS VIETNAM, GMGZ307 FMS-ANS VIETNAM, GMGZ307-15GRAD- 12 xM8 1) FMS-ANS VIETNAM, GMGZ310 FMS-ANS VIETNAM, GMGZ310-15GRAD-12 xM10 1) FMS-ANS VIETNAM, CZ205 Force Measuring Journal, CZ 205.50 / CZ 205.125 FMS-ANS VIETNAM, CZ 205.250 / CZ 205.500 FMS-ANS VIETNAM, CZ 205.1000 / CZ 205.1500 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ Force Measuring Bearing Block, UMGZ 060 / UMGZ 080 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ100 / UMGZ200 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ300 / UMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ400.390 / UMGZ500 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ.P Force Measuring Block, UMGZ.P 200.1 k / UMGZ.P 200.2 k FMS-ANS VIETNAM, UMGZ.P 200.5 k / UMGZ.P 200.10 k FMS-ANS VIETNAM, SMGZ Force Measuring Bearing Block, SMGZ100 / SMGZ200 FMS-ANS VIETNAM, SMGZ300 / SMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM, SMGZ400.390 /SMGZ500 FMS-ANS VIETNAM, PMGZ Force Measuring Bearing Block, PMGZ100 / PMGZ200 FMS-ANS VIETNAM, PMGZ300 / PMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM, PMGZ400.390 / PMGZ500 FMS-ANS VIETNAM, IMGZ Series Force Measuring Roller, IMGZ035 FMS-ANS VIETNAM, RMGZ900 Force Measuring Roller, RMGZ900 series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ900mini Force Measuring Roller, RMGZ900mini series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ100 Force Measuring Roller, RMGZ100 series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ300 Force Measuring Roller, RMGZ300 series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ800 Force Measuring Roller, RMGZ800 series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ400 / 600 Force Measuring Roller, RMGZ400 / 600 series FMS-ANS VIETNAM, CR Force Measuring Roller, CR 208.50 / CR 208.125 FMS-ANS VIETNAM, CR 208.250 / CR 208.500 FMS-ANS VIETNAM, CR 208.1000 / CR 208.1500 FMS-ANS VIETNAM, CR 210.50 / CR 210.125 FMS-ANS VIETNAM, CR 210.250 / CR 210.500 FMS-ANS VIETNAM, CR 210.1000 / CR 210.1500 FMS-ANS VIETNAM, CR 212.50 / CR 212.125 FMS-ANS VIETNAM, CR 212.250 / CR 212.500 FMS-ANS VIETNAM, CR 212.1000 / CR 212.1500 FMS-ANS VIETNAM, DMGZ Load Cell, DMGZ323A.RF / DMGZ325A.RF FMS-ANS VIETNAM, DMGZ331A.RF / DMGZ3325A.RF FMS-ANS VIETNAM, DMGZ335A.RF / DMGZ341A.RF FMS-ANS VIETNAM, DMGZ342A.RF / DMGZ345A.RF FMS-ANS VIETNAM, AMGZ Series Force Measuring Journal, AMGZ205.100 / AMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM, AMGZ205.375 / AMGZ205.500 FMS-ANS VIETNAM, AMGZ205.750 / AMGZ205.1500 FMS-ANS VIETNAM, AMGZ205.2250 / AMGZ205.DM25 FMS-ANS VIETNAM, AMGZ205.DI125 / AMGZ205.DI150 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ Force Measuring Journal, ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.3000 FMS-ANS VIETNAM, Amplifiers, EMGZ306A Compact Tension Measurement, EMGZ306A.CAL FMS-ANS VIETNAM, EMGZ306 A /10V FMS-ANS VIETNAM, EMGZ306A.581820 FMS-ANS VIETNAM, EMGZ307 Extra Robust Tension Measuring Amplifier, EMGZ307 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ309 Digital Tension Measuring Amplifier, EMGZ309 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ309-EIP Measuring Amplifier with EtherNet/IP Bus, EMGZ309-EIP Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ310 Digital Tension Measuring Amplifier, EMGZ310 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ321 Left/right Tension Measuring Amplifier, EMGZ321 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ321.EIP Left/Right Tension Measuring Amplifier with EtherNet/IP-Bus, EMGZ321.EIP Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ470.D/472.D PROFIBUS® Tension Measuring Amplifier, EMGZ470.D/472.D Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ470/472A.W PROFIBUS® Tension Measuring Amplifier, EMGZ470/472A.W Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ473.W Tension Measuring Amplifiers, EMGZ473.W Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ474 PROFIBUS® Tension Measuring Amplifiers, EMGZ474 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ480 Force Measuring Amplifier with CAN-BUS® Interface, EMGZ480 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ490 Tension Measuring Amplifier with PROFINET Interface, EMGZ490 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ600 Series Digital Tension Measuring Amplifier, EMGZ611 / EMGZ612 FMS-ANS VIETNAM, EMGZ613 / EMGZ614 FMS-ANS VIETNAM, EMGZ621 / EMGZ622 / EMGZ642 FMS-ANS VIETNAM, Controllers, CMGZ309 Digital Tension Controller, CMGZ 309.R / CMGZ 309.S FMS-ANS VIETNAM, CMGZ 309.W / CMGZ 309.W.ACV FMS-ANS VIETNAM, CMGZ 309.W.B.ACV FMS-ANS VIETNAM, CMGZ480 Controller with CAN-BUS©, CMGZ 480 series FMS-ANS VIETNAM, Ex-proof, ExMGZ100/200.ATEX Intrinsically Safe Barrier for Zone 1, Web Guiding, Webmaster, BKS 015.100.155.50.D FMS-ANS VIETNAM, BKS 015.200.155.50.D FMS-ANS VIETNAM, BKS 015.250.180.50.D FMS-ANS VIETNAM, BKS 015.350.250.75.D FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0250.0280.050 FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0300.0290.050 FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0400.0320.075 FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0500.0405.075 FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0600.0455.075 FMS-ANS VIETNAM, BKS040 series FMS-ANS VIETNAM, webDIRECTOR, FMS-webDIRECTOR 041/042 FMS-ANS VIETNAM, winderGLIDE, FMS-winderGLIDE Type D.3 Actuator FMS-ANS VIETNAM, FMS-winderGLIDE Type D.6 Actuator FMS-ANS VIETNAM, Sensor, AZS 01B / AZS 04B FMS-ANS VIETNAM, US 01B / US 04B FMS-ANS VIETNAM

  DLS 2 FMS-ANS VIETNAM, Web Guide Controller, BKS309 Series FMS-ANS VIETNAM, Equipment, BKS.V.A FMS-ANS VIETNAM, BKS.V FMS-ANS VIETNAM, BKS.T FMS-ANS VIETNAM, Belt Scales, Equipment, ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.3000 FMS-ANS VIETNAM

   

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com